Nákup na splátky

Beriete na vedomie, že Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón, budú poskytnuté spoločnosti Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147,  Piešťany 921 22, IČO 36 234 176, e-mail: posta@homecredit.sk, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel Sa, vložka č. 10130/T za účelom predvyplnenia žiadosti o poskytnutie služby.


Postup pri nákupe na splátky cez Home Credit


1.     Vložte si tovar do košíka a vyplňte všetky potrebné údaje pre objednanie tovaru. Ako spôsob platby uveďte Home Credit a kliknite tlačidlo  „Objednať s povinnosťou platby“.

2.    Po odoslaní objednávky budete presmerovaný na stránku aplikácie Home Credit.

3.    Vyberte si typ úveru, počet mesačných splátok a typ poistenia. Po výbere najprv stlačte tlačidlo „Spočítať“ a potom „Pokračovať“.

4.    Preštudujte si, poprípade vytlačte Formulár o zmluvných podmienkach - tento formulár slúži iba pre Vašu  potrebu.  Potom stlačte tlačidlo „Pokračovať“. Vždy je nutné najprv stlačiť tlačidlo „Tlač“  a až potom „Pokračovať“.

5.    Zaznačte súhlas s úverovými podmienkami a s obsahom poistnej zmluvy. Zvoľte „Pokračovať“.

6.    Vyplňte svoje osobné údaje a zaznačte súhlas s ich spracovaním. Stlačte „Pokračovať“ a skontrolujte zadané údaje.

7.    Stlačením tlačidla „Odoslať dáta“ odošlete zmluvu na posúdenie. Obratom Vám bude oznámené, či je úver schválený, zamietnutý, alebo či je nutné ho posúdiť operátorom.

 /O výsledku schválenia úveru Vás budeme štandardne informovať e-mailom do 20 minút./

8.    V prípade schválenia Vám bude elektronickou poštou zaslaná úverová zmluva s úverovými podmienkami, formulár o zmluvných podmienkach a Manuál zákazníka.